Category: Naslagwerk

07
mei

Geschiedenis Lloydkwartier en energiecentrale Schiecentrale

Schiecentrale

De Schiecentrale is gebouwd in 1904 en was de eerste elektriciteitsfabriek van Rotterdam. De Schiecentrale is een multifunctioneel verzamelgebouw en deels rijksmonument. In 2008 is het pand aangevuld met een aantal nieuwbouwprojecten. Het ontwerp van deze transformatie, herbestemming en uitbreiding is van Mei architects and planners. De Schiecentrale in het Lloydkwartier is eigendom geworden van Dudok Groep in Dordrecht.

12
mrt

PMW – PROJECT MATIG WERKEN

Pragmatiek en projectmanagement

PMW (ProjectMatig Werken) is de ‘basismethode’ voor Projectmanagement in Nederland. Geschreven in de jaren 80 en door Twijnstra Gudde jarenlang uitgedragen.

Waar gaat projectmatig werken over?

PMW_001

Lees meer over PMW op de website van “platform projectmanagement” PMWIKI.nl

Lees alles over “projectmatig werken” op de kennisbank van Twijnstra Gudde.
De opgave en het rollenspel volgens de leer van project matig werken.

Een gedegen en succevolle werkmethodiek!

01
jan

BOUWREGELGEVING 2014

Vergunningvrij bouwen na nov. 2014?!

Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen. Brochure: Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken.

bron: www.rijksoverheid.nl

16
dec

BOUWBESLUIT 2012

Bouwbesluit online

Op Bouwbesluit online kunt u (gratis) de teksten van het Bouwbesluit, de Nota’s van toelichting en de Ministeriële Regeling Bouwbesluit doorzoeken en raadplegen.