01
jan

BOUWREGELGEVING 2014

Vergunningvrij bouwen na nov. 2014?!

Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen. Brochure: Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken.

bron: www.rijksoverheid.nl