THE BLOG

22
jan

COLLECTION OF INSPIRING PROJECTS

In need for inspiring projects and the beauty of architecture?
Have a look at “how it’s made” on Archello website:

Discover curated collections by leading architects and curators in their fields.

Some amazing project !

 

01
jan

BOUWREGELGEVING 2014

Vergunningvrij bouwen na nov. 2014?!

Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen. Brochure: Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken.

bron: www.rijksoverheid.nl