25
jun

SAMENWERKINGSVORM CONTRACTING MANAGEMENT

Bouwprojectmanager en Construction manager in één persoon.

Deze werkvorm wijkt af van de geeigende samenwerkingsvormen door het rechtstreeks aansturen van nevenaannemingen in combinatie met bouwprojectmanagement.

Met de benodigde expertise kan ‘mbm advies’ voor u actief zorg dragen voor een evenwichtig ontwerpproces tussen project betrokkenen, adviseurs en stakeholders en bij knelpunten de besluitvorming stimuleren door middel van inzet van eigen kennis en expertise en in voorkomende gevallen namens opdrachtgever een stelling in nemen. ‘Mbm advies’ bewaakt hierbij het budget, de planning, de kwaliteit, het programma, de informatie en organisatie en is rechtstreeks voor de opdrachtgever verantwoordelijk.

Hierbij geeft ‘mbm advies’ leiding aan het ontwerpproces, contracteren van partijen en draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van het werk tijdens uitvoering.

‘Mbm advies’ vult dit aan met zorg voor een gedegen samenwerking tussen project betrokkenen, teamgeest en het coördinerend vermogen om de samenwerking in de vorm van fast tracking c.q. Construction managent.

Schema:
schema_001